Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Funkcje maszyny z zaworem kątowym

2023-03-29

Ścieżka przepływu zaworu kątowego jest prosta, a strefa martwa i strefa wirowa są małe. Dzięki działaniu szorującemu samego medium może skutecznie zapobiegać zatykaniu się medium, co oznacza, że ​​ma dobre właściwości samoczyszczące.

Opór przepływu zaworu kątowego jest niewielki, a współczynnik przepływu jest większy niż w przypadku zaworu z pojedynczym gniazdem, co jest równoważne współczynnikowi przepływu zaworu z podwójnym gniazdem.

Zawory kątowe nadają się do rur o dużej lepkości, zawierających zawiesiny ciał stałych i płyny ziarniste lub tam, gdzie wymagane jest orurowanie pod kątem prostym.

Kierunek przepływu zaworu kątowego jest zazwyczaj skierowany od dołu do wewnątrz i na bok. W szczególnych przypadkach można go odwrócić, tzn. kierunek przepływu bok do wewnątrz i dół na zewnątrz.